Over de groep arbeidsmediation

De Groep Arbeidsmediation bestaat uit 50 mediators, uit het hele land, die arbeidsmediation als belangrijk aandachtsgebied in hun mediationpraktijk hebben.

De  Groep Arbeidsmediation richt zich op de vakinhoudelijke ontwikkeling van arbeidsmediation en arbeidsmediators. De groep wil ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt van arbeidsmediation in het algemeen, bijvoorbeeld door het verzorgen van een presentatie of een voordracht. Zijn er bijeenkomsten (bijvoorbeeld van uw businessclub, serviceclub, beroeps- of vakorganisatie) waarvan u denkt dat zo’n presentatie of voordracht goed in het programma zou passen, neem dan contact op met de secretaris van de groep, Joep Peters, via info@groeparbeidsmediation.nl

De groep komt diverse keren per jaar bij elkaar om mediation meer bekendheid te geven en om de professionele kwaliteit te vergroten. De leden leveren een actieve bijdrage aan deze bijeenkomsten. Uit de praktijkervaringen van de leden komen ideeën en suggesties naar voren die ook voor anderen leerzaam kunnen zijn. Onze leden leveren met regelmaat bijdragen aan het schrijven van artikelen of het anderszins leveren van bijdragen aan vakliteratuur.

Bent u actief als arbeidsmediator en bent u geïnteresseerd in deelname aan de werkgroep? Neem dan contact op met de secretaris van de groep, Joep Peters, via info@groeparbeidsmediation.nl

Bestuur

Pauline Willems

Bestuurslid

Annemieke Oostveen

Bestuurslid

Herman Schaeffer

Voorzitter

Pierre Konings

Penningmeester