Home

De Groep Arbeidsmediation bestaat uit 50 enthousiaste en professionele mediators. Deze mediators zijn allen specialisten in het bemiddelen bij arbeidsconflicten. Binnen de werkgroep wisselen zij onderling inzichten en ervaringen uit en brengen zo hun kwaliteit als mediator op een hoger plan. De groep onderhoudt goede contacten met de Mediatorsfederatie Nederland en de Nederlandse Mediators Vereniging.

De Groep Arbeidsmediation

De NMI (tegenwoordig MfN) Groep Arbeidsmediation functioneert sinds 1997.

De Groep Arbeidsmediation wil de kwaliteit van en de bekendheid met mediation rond werk en samenwerking stimuleren.

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Een ieder probeert de ander te overtuigen van juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer.
Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen.

In het mediationproces staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten. De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan.
Meer informatie over mediation en het mediationproces kunt u vinden op de website van de Mediation Federatie Nederland (www.mfnregister.nl).

 

Arbeidsconflict, wat is het?

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, die veelal niets met het recht te maken hebben.

Arbeidsconflicten zijn om twee redenen speciaal:

  1. de meeste organisaties hebben er belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen
  2. een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor sneller escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen

  • werkgever – werknemer
  • collega’s onderling
  • directie – bestuur
  • bestuur – medezeggenschapsorgaan

Een arbeidsconflict, wat kost het?

Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Niet zelden hebben conflicten ook negatieve uitstralingseffecten op andere delen van de organisatie. Dat is onder meer nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie. Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken weer doorgang kunnen vinden. Niemand zit te wachten op juridische procedures die lang kunnen duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is.

De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet altijd goed zichtbaar. Naast salariskosten en juridische kosten zijn er meer kostenfactoren die over het algemeen minder zichtbaar zijn.

Wilt u meer inzicht in de kosten die een arbeidsconflict binnen uw organisatie kan veroorzaken? Maak dan gebruik van de kostenscan. Of kijk naar een voorbeeld van een ingevulde kostenscan.

Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediationfunctionaris van het gerecht gebruikt. U kunt er ook uw voordeel mee doen. Klik hier om de test te openen.