Inloop met soep en broodjes vanaf 18.00 uur. Inhoudelijke deel start om 18.30 uur.

 

Het programma:

Binnenkomst, soep en broodjes

Deel 1: een talkshow met onze vier gasten over hun visie op ziekte, conflict, mediation en de blik van buiten.

Pauze

Deel 2: Interactieve Ronde tafels o.l.v. onze experts over verschillende thema’s/stellingen van de avond.

Wij kijken uit naar een inspirerende avond waarbij we zoals altijd van elkaar leren én ook eens met een frisse blik van buiten kijken naar ons vak en de relaties met de andere betrokkenen in ‘de dossiers’ waarin we aan tafel bemiddelen.

 

Wie komt er op 1 november?

Pieter Wijnheijmer heeft brede ervaring in het domein van sociale zekerheid. Ook als belanghebbende. Hij maakte in de jaren tachtig kennis met de verzekeringsgeneeskunde en werkte in uitvoerende en beleidsfuncties bij uiteenlopende bedrijfsverenigingen. Directer contacten met het bedrijfsleven ontstonden bij zijn rol bij het implementeren van de arbo-dienstverlening, medio jaren negentig. Daarna werkte hij bij een zorgverzekeraar om werkgevers en werknemers zélf samen de instrumenten voor reïntegratie te kunnen inzetten. Hij werkt inmiddels vanuit zijn eigen onderneming en breidt zijn activiteiten uit naar de dienstverlening voor "niet-werknemers", zoals bijvoorbeeld in gemeentelijke bestanden.

Momenteel is hij "arts, niet praktizerend", met registraties in zowel bedrijfs- als verzekeringsgeneeskunde in het verleden.

Hij streeft naar een cliënt die zich voldoende gesteund weet om eigen regie te voeren en diens verhouding met de opdrachtgever volledig intact te laten. Modellen die herkend kunnen worden zijn, onder meer, het spreekuurschema van Wout de Boer, de dramadriehoek (Karpman), de "positieve gezondheid" van Huber en de benadering volgens "Parkinsonnet".

Zijn motto is "sociaal-medisch advies met een uitgedokterde kijk op wonen, werk en welzijn".

 

Irene van Ham (bedrijfsarts). Enige persoonlijke informatie: In 1978 studeerde ik af en de eerste 14 jaar heb ik als huisarts gewerkt, o.a. in Utrecht. Vanaf 1992 werk ik als bedrijfsarts. In de loop van de jaren heb ik bij meerdere Arbodiensten gewerkt en voor heel veel verschillende bedrijven/organisaties. Verzorgingshuizen, een ziekenhuis, thuiszorg, een verpleeghuis, de bouw, schoonmaakbedrijven, meerdere banken, een scholengemeenschap, artsenorganisatie, musea, een bakkerij en veel kleinere organisaties.

Sinds 1 januari 2005 werk ik als vrijgevestigd bedrijfsarts. Een van mijn doelen is om samen met arbeidsongeschikte medewerkers te kijken hoe iemand zo goed mogelijk weer aan het werk kan. Daarnaast ben ik de vraagbaak voor werkgevers en medewerkers op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie.

Een aantal jaren geleden heb ik een introductiecursus Mediation gevolgd. Regelmatig adviseer ik om een Mediator in te schakelen om een vastgelopen proces weer vlot te trekken.

 

Ida Berhitoe, Arbeidsdeskundige en Arbeidsmediator

54 jaar, ik woon in het mooie Havelte met mijn echtgenoot. 

Vanaf 1990 ben ik werkzaam in de wereld van de sociale zekerheid. Gestart bij de bedrijfsvereniging voor Pluimvee en Vlees (de Samenwerking)

Jaren in de buitendienst rondgereden, voor alle sociale werknemers/werkgevers wetgevingen voor de bedrijfsvereniging. Later was ik bij de Arbodienst, Zorg van de Zaak en haar voorgangers, werkzaam en heb ik de opleiding voor Arbeidsdeskundige in 2014 afgerond. 

Op 01 oktober 2017 heb ik ontslag genomen bij mijn werkgever en ben ik als Zelfstandig Professional werkzaam. 

Mijn arbeidsdeskundige werkzaamheden voer ik in overleg met bedrijfsartsen en casemanagers uit bij werkgevers en werknemers met als speerpunten Mens, Werk, Inkomen.

 

Tonny Lips, ik ben 67 jaar en sinds 2000 mediator. In 2005 ben ik opgenomen in de pool van mediators van UWV. Dat was het moment waarbij UWV startte met een project mediation in het domein van de sociale zekerheid.  Vanaf de start van dit project ben ik betrokken geweest bij dit project.

Ik heb 25 jaar bij UWV gewerkt in verschillende functies. Hoewel ik sinds enkele jaren niet meer werkzaam ben bij UWV ben ik tot op heden als vrijwilliger verbonden aan het Centraal Mediation Bureau. Ik doe voornamelijk de reviews van een aantal mediators van UWV.

Daarnaast ben ik, vanaf het moment dat ik mediator was, een eigen praktijk gestart. Inmiddels doe ik voor een drietal arbodiensten de mediations.  De mediations die ik doe c.q. waarbij ik betrokken ben hebben te maken met sociaal zekerheidsrecht, kwesties tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling en soms ook binnen teams.