Inloop met broodjes en soep vanaf 18.00 uur. Start inhoudelijke deel 18.30 uur.

Klokkenluiders in arbeidsorganisaties

Sinds 1 juli 2016 is het Huis voor Klokkenluiders een feit, bestemd voor werknemers en anderen die een misstand in een organisatie willen melden. Dat blijkt in een behoefte te voorzien. Tegelijk is ook duidelijk dat veel melders een conflicttsituatie ervaren. Veel meer mensen voelen zich een "klokkenluider" zonder een formele melding te doen en hechten aan die rol tijdens een arbeidsmediation.

Het thema "klokkenluiden" kan zowel betrekking hebben op het ervaren van pestgedrag als het uitoefenen van pesten zelf, bijoorbeeld door het aannemen van de rol van klokkenluider.

Wat betekent de nieuwe wet voor ons als arbeidsmediator? En hoe kan je als mediator neutraal blijven in dit krachtenveld? Hoe ga je om met de claim "er heerst een angstcultuur" die wordt betwist door collega/werkgever?

Wanda zal tijdens deze bijeenkomst door deze dilemma's heen leiden.