Op veler verzoek hebben we dit jaar gezocht naar een training die past binnen een groeiende tendens in arbeidsmediation: mediation waarbij 1 of beide partijen een andere culturele achtergrond heeft. Dat kan zijn een expat die vanuit India of de VS naar Nederland is gehaald om zijn of haar specifieke kennis, maar ook door de toestroom van nieuwe migranten op de arbeidsmarkt. Partijen denken zelf vaak dat bij conflicten de culturele achtergrond/verschillen een rol spelen bij de moeizame communicatie onderling.

Hoe ga je als mediator om met conflicten met een interculturele component? Annemarie Stout traint al ruim 20 jaar individuen en teams binnen overheden, politie, marechaussee & defensie en multiationale organisaties en het internationale bedrijfsleven Philips, Air France-KLM, en DSM om beter bewust om te gaan met culturele diversiteit.

Zij trainde eerder mediatiors in een tweedaagse intercultureel sensitief handelen en stond op het NMv Lustrum festival met een workshop over interculturele communicatie voor mediators en verwijzers. Kortom, het belooft een interessante training te worden!

Annemarie: "Inzicht in en kennis van (de eigen) culturele programmering en interculturele sensitiviteit zijn onontbeerlijk voor een (neutrale) mediator. Ervaren wat een andere culturele context doet met jou als neutrale bemiddelaar en hoe je partijen kunt helpen navigeren tussen diverse percepties en aanname van waarden en normen".

Programma

  • Plaats: Perspectief Groep bv, Selhorstweg 99 3841 GE Harderwijk
  • Trainer: Annemarie Stout, KIT Intercultural Professionals www.interculturalprofessionals.nl
  • Acteur: Toos Sax van der Weijden
  • Aantal deelnemers: maximaal 20
  • Kosten: De eigen bijdrage is 130 euro. Deze moet voor 1 november overgemaakt zijnop rekening NL15INGB0750825049 t.n.v. HLW Dijkstra. Je ontvange pas na betaling een factuur van Harmen.
  • PE punen: 6 PE punten
  • Intercultural Readiness Check: (optioneel) bij de Interculturele competenties hoort een persoonlijke vragenlijst, de intercultural Readiness Check. Deze geeft persoonlijke feedback op uw scores na het invullen van de test. Deelname hieraan is vrijwillig en kost 60 euro ex. btw. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan voor 7 november een mail naar info@groeparbeidsmediation.nl.

Blok 1 13.00 - 17.00

Welkom en persoonlijke introductie.

Culturele bewustwoording en intercultureel functioneren

Een interactieve presentatie over interculturele bewustwording, waarbij we uitgaan van zowel theorie als real-life ervaringen en voorbeelden. Het doel van deze sessie is om deelnemers bewust te maken van hun eigen culturele perspectieven en hoe dit van invloed is op eigen gedrag, ervaringen en verwachtingen. Enkele visies en theoretische modellen over cultuur(aspecten) zullen kort besproken worden. Introductie van de interculturele competenties

maaltijd

Blok 2 18.00 - 20.00

Met behulp van een trainingsacteur gaan we werken met cases. Hierbij zullen we zoveel mogelijk kijken naar de culturele aspecten van de situaties. Tevens stellen we ons telkens de vraag welke interculturele competenties er nodig zijn bij de cases.

Evaluatie en afsluiting