Een kijkje achter de schermen van de kantonrechter

Door: Erik Koster

Erik Koster is vanaf 1994 rechter, eerst in Leeuwarden, later in Zwolle. Sinds 2014 is hij als kantonrechter ook belast met arbeidsrechtelijke zaken. De ontbindingen van arbeidsovereenkomsten vormen binnen die zaken een voorname groep. Deze avond wil Erik vertellen over de rechterlijke benadering van dit soort zaken. Daarnaast is Erik sinds 2014 ook registermediator en doet hij als zodanig ook arbeidsgeschillen.

Hij wil het deze avond vooral hebben over het raakvlak tussen mediation en rechtspraak en hoe zij elkaar kunnen beïnvloeden. Welke invloed heeft een “mislukte” mediation op de beslissing van de rechter? Wanneer verwijst een rechter een zaak door naar een mediator? Wat betekent het als partijen, voordat ze naar de rechter stappen, niet eerst een mediation-poging doen? En zou een mediation-traject door een uitspraak van een rechter soms ook wat verder op weg geholpen kunnen worden?